C IDNameDateCourse typeCityLanguagePlaces
64997 Notilfekurs BL 2020.08.15 Aug 15, 2020 - Aug 15, 2020 ILM - Immidiate Lifesaving MeasuresReigoldswilGerman16
65127 Nothilfekurs Aug 17, 2020 - Aug 20, 2020First Aid courseTherwilGerman3
67859 NHK 08.2020 Aug 21, 2020 - Aug 22, 2020First Aid courseBubendorfGerman12
68899 Nothilfekurs Aug 21, 2020 - Aug 22, 2020First Aid courseMuttenzGerman3
67860 NHK 09.2020 Sep 11, 2020 - Sep 12, 2020First Aid courseBubendorfGerman0
64504 NHK-2020-2 Sep 18, 2020 - Sep 19, 2020First Aid courseFrenkendorfGerman7
64999 Notilfekurs BL 2020.10.17 Oct 17, 2020 - Oct 17, 2020 ILM - Immidiate Lifesaving MeasuresReigoldswilGerman16
68903 Nothilfekurs Oct 23, 2020 - Oct 24, 2020First Aid courseMuttenzGerman11
68799 NHK 3/2020 Oct 30, 2020 - Oct 31, 2020First Aid courseLausenGerman12
65338 Nothilfekurs Oct 30, 2020 - Oct 31, 2020First Aid courseReinachGerman12
65990 Nothilfekurs 2/20 Nov 11, 2020 - Nov 14, 2020First Aid courseBiel-BenkenGerman8
65128 Nothilfekurs Nov 16, 2020 - Nov 19, 2020First Aid courseTherwilGerman12
71165 Nothilfekurs Nov 17, 2020 - Nov 21, 2020First Aid courseZiefenGerman12
68500 Nothilfe Riehen 11/20 Nov 28, 2020 - Nov 28, 2020 ILM - Immidiate Lifesaving MeasuresRiehenGerman12