C IDNameDateCourse typeCityLanguagePlaces
83252 Nothilfekurs Therwil Nov 15, 2021 - Nov 18, 2021First Aid courseTherwilGerman11
97948 Nothelferkurs Bubendorf Nov 16, 2021 - Nov 20, 2021First Aid courseBubendorfGerman10
81362 Nothilfekurs, Nothilfe Nov 17, 2021 - Nov 20, 2021First Aid courseBiel-BenkenGerman6
81002 Nothilfe Riehen 11/21 Nov 20, 2021 - Nov 20, 2021ILM - Immidiate Lifesaving MeasuresRiehenGerman4
97766 Nothelferkurs Bubendorf Jan 28, 2022 - Jan 29, 2022First Aid courseBubendorfGerman11
97774 Nothilfekurs Blended Learning Reigolswil Mar 19, 2022 - Mar 19, 2022ILM - Immidiate Lifesaving MeasuresReigoldswilGerman16
97223 Nothilfekurs, Nothilfe Apr 27, 2022 - Apr 30, 2022First Aid courseBiel-BenkenGerman12
97775 Nothilfekurs Blended Learning Ziefen May 14, 2022 - May 14, 2022ILM - Immidiate Lifesaving MeasuresZiefenGerman16
97777 Nothilfekurs Blended Learning Bubendorf Aug 13, 2022 - Aug 13, 2022ILM - Immidiate Lifesaving MeasuresBubendorfGerman16
97776 Nothilfekurs Blended Learning Ziefen Oct 22, 2022 - Oct 22, 2022ILM - Immidiate Lifesaving MeasuresZiefenGerman16
97226 Nothilfekurs, Nothilfe Nov 2, 2022 - Nov 5, 2022First Aid courseBiel-BenkenGerman12
96777 Nothilfe Riehen 11/22 Nov 26, 2022 - Nov 26, 2022ILM - Immidiate Lifesaving MeasuresRiehenGerman6