NameCourse daysCityPlaces
Nothilfekurs
 • Aug 24, 2018 | 6:00 PM - 10:15 PM
 • Aug 25, 2018 | 8:00 AM - 3:00 PM
Neuhausen10
Nothilfe bei Kleinkinder - Grundkurs
 • Sep 1, 2018 | 8:00 AM - 12:15 PM
 • Sep 8, 2018 | 8:00 AM - 12:15 PM
Neuhausen am Rheinfall8
NHK (2)
 • Sep 5, 2018 | 6:30 PM - 10:00 PM
 • Sep 12, 2018 | 6:30 PM - 10:00 PM
 • Sep 19, 2018 | 6:30 PM - 10:00 PM
Neunkirch12
Nothilfe bei Kleinkinder - Ergänzung
 • Sep 8, 2018 | 8:00 AM - 12:15 PM
Neuhausen am Rheinfall9
Niv. 2
 • Sep 8, 2018 | 9:00 AM - 5:00 PM
 • Sep 16, 2018 | 9:00 AM - 5:00 PM
Neunkirch8
Nothilfekurs
 • Sep 13, 2018 | 7:00 PM - 10:00 PM
Rüdlingen6
Nothilfekurs
 • Nov 16, 2018 | 6:00 PM - 10:15 PM
 • Nov 17, 2018 | 8:00 AM - 3:00 PM
Neuhausen12
BLS AED komplett
 • Nov 24, 2018 | 8:00 AM - 12:15 PM
Neuhausen6
Stufe 2 Repe IVR inkl. SRC-Re
 • Dec 1, 2018 | 8:00 AM - 4:30 PM
Neuhausen am Rheinfall8
Nothilfekurs
 • Jan 18, 2019 | 6:00 PM - 10:15 PM
 • Jan 19, 2019 | 8:00 AM - 3:00 PM
Neuhausen12
BLS AED komplett
 • Feb 23, 2019 | 8:00 AM - 12:15 PM
Neuhausen6